2020 PŘÍSTAVBA BUDOVY MUZEA SKLA A BIŽUTERIE

Realizace přístavby budovy muzea a bižuterie

Jablonec

autor Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Zdeněk Holek
spolupráce Jaroslava Stojanová
vizualizace Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Veronika Trachtová
datum Studie - 2013
Projekt DUR - 2014
Projekt DPS - 2017
Realizace  2018-2020
kategorie Přístavba, veřejné prostranství
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
ocenění Stavba roku 2020
odkaz na další fáze STUDIE

Moderní futuristickou konstrukci si původně nechala vystavět exportní firma Zimmer & Schmidt, nyní v novostavbě ze skla a oceli získá muzeum prostor pro prezentaci rozsáhlých souborů vánočních ozdob.

Architektonické řešení je založeno na přiznaném kontrastu nové a staré části, stejně tak jako tomu bylo již při stavbě tzv. „Pelantova schodiště“. Požadavkem NPÚ bylo minimálně zasahovat do jižní fasády. Z tohoto důvodu byl také zvolen nepravidelný půdorysný tvar nové části objektu.

Inspirací ke tvaru objektu byl skleněný krystal jako typická složka Jablonecké skleněné bižuterie. Skleněný krystal je ztvárněn celoprosklenou fasádou, která je prolamovaná pomocí nepravidelných velkých ploch a je řešena jako jednoplášťová, celá zasklená izolačním trojsklem. Konstrukčně se jedná o třípodlažní v jádru železobetonový objekt.zdroj fotografií: mapy.cz