2014 PŘÍSTAVBA BUDOVY MUZEA SKLA A BIŽUTERIE

Studie přístavby budovy muzea a bižuterie
Jablonec

autor Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Zdeněk Holek
vizualizace Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Veronika Trachtová
kategorie Rozšíření stávajícího objektu
typ Studie
odkaz na další fáze REALIZACE

Vítězné řešení architektonické soutěže bylo od samého počátku provázeno těžkými porodními bolestmi, stresem, nejistotou a pocitem bezmoci. Celý tým se totiž potýkal s otázkou, jak rozšířit, tedy přistavět, objekt, který je památkově chráněný, ucelený, a tedy fakticky do všech stran nenastavitelný. Jediným vodítkem, co by případně bylo možné s tím udělat, bylo doporučení, ze strany muzea a NPÚ, že by přístavba mohla být na pravé straně objektu (při pohledu od Nisy), ale jen do úrovně stropu 3.NP. Tím by nebyl výrazně narušen výhled z expozičních pater do údolí Jablonecké Nisy. S ohledem na všechna omezení ale pak vycházel výsledný tvar nové přístavby jako tupý, agresivní a nepříjemný hranol. Nicméně právě od tohoto hranolu se začala postupně rozvíjet nová koncepce přístavby. Požadavkem muzea bylo, aby střední podlaží bylo bezokenní, kvůli efektnímu využití pro expozici vánočních ozdob. V první fázi projektu se proto předpokládalo, že okna budou pouze v multifunkčním prostoru na úrovni 3.NP, a že 1.NP (technické zázemí) a 2.NP (vánoční ozdoby) budou zcela bezokenní. Protože ale toto řešení bylo stále velmi robustní, začalo se do hmoty přístavby zasahovat různými zalomeními fasády, v první fázi nejprve půdorysnými a až později i zalomeními v různých částech řezu. Postupně došlo k prosklení téměř celé plochy horní fasády. Požadavek bez-okennosti byl nakonec vyřešen použitím černého neprůhledného skla v celém rozsahu 2.NP a jeho částečným přetažením do 3.NP v místech, kde bylo zapotřebí zamaskovat nepohledové konstrukce a technologie. Drobnou hrátkou na černé fasádě jsou malé nepravidelné body průhledného skla, které by při prosvícení, ať již z venku nebo zevnitř, měly evokovat náznak vánoční oblohy a jsou kopií nebeských souhvězdí.