2016 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ – ZÁKAZNICKÉ CENTRUM MICHLE

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Zákaznické centrum - Praha Michle

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Dana Maxová
Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum STUDIE 1 - 2016
STUDIE 2 - 2019
ocenění Nominace na titul Stavba roku 2021
odkaz na další fáze REALIZACE

Budova je součástí areálu plynárny Michle, ve kterém byly interiéry původně technologických objektů přestaveny na kancelářské za maximální snahy zachovat funkcionalistickou architekturu fasád od architekta Josefa Kalouse. Původně správní budova byla modernizována v roce 1994.

Rekonstrukcí a stavebními úpravami bude vybudováno moderního reprezentativní kontaktní centrum pro zákazníky za dodržení charakteru areálu a zkvalitnění provozních parametrů objektu, jak pro zaměstnance, management, tak pro zákazníky. Cílem návrhu je rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu, který se stane dominantou areálu Michle. Z ulice U Plynárny je navržen reprezentativní vstup včetně zviditelnění a označení celého areálu PP, a. s., v souladu architektonickým řešením celého areálu. 1.NP bude sloužit jako kontaktní centrum pro zákazníky Pražské plynárenské, a.s., případně další společnosti koncernu.