2020 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ – ZÁKAZNICKÉ CENTRUM MICHLE – REALIZACE

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Zákaznické centrum - Praha Michle

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Dana Maxová
Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum STUDIE 1 - 2016
STUDIE 2 - 2019
REALIZACE – 2019-2020
ocenění Nominace na titul Stavba roku 2021
odkaz na další fáze STUDIE

Rekonstrukce a modernizace stávající administrativní budovy má za cíl vytvořit novou dominantu areálu Michle.

Požadavkem investora bylo vybudování moderního reprezentativního kontaktního centra pro zákazníky a zkvalitnění provozních parametrů objektu, jak pro zaměstnance, management, tak pro zákazníky.

Hlavní hmotové uspořádání objektu zůstává zachováno. Dominantními zásahy jsou zhotovení technologického zázemí a archivu v 1.PP, vybudování zákaznického centra v 1.NP, vytvoření administrativních prostor v 2.NP a  3.NP, zázemí pro management společnosti ve 4.NP a kompletní rekonstrukce podkrovní části, kde dojde k vybudování nových administrativních prostor, tzv. „open space office“.

Projekt interiéru  řeší návrh interiérového vybavení a nové dispoziční řešení  stávající administrativní budovy č.37 a č.36, umístění a specifikace interiérového vybavení veškerých prostor budovy mobiliářem, barevné a architektonické řešení přepážkových, kancelářských prostor včetně prostor pro management společnosti.