2016 TECHNOPARK

TECHNOPARK

LIBEREC

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing.arch. Tomáš Skřivan
Ing.arch. Barbora Ordáňová
kategorie Novostavba
fáze Studie
datum 2016

Výstavní pavilon pro potřeby Technického muzea a Muzea tramvají je navržen jako universální muzejní prostor s rovnoměrným horním severním osvětlením. Tvary střešních konstrukcí tvořené trojúhelníkovými šedami přes celou délku spolu s jednotným charakterem obvodového pláště budou sjednocovat výraz nově vzniklých pavilonů.

Celková hmotová koncepce budovy E je podřízena jejímu funkčnímu využití.

Stavba je vizuálně i hmotově pojednána tak, aby tvořila jednotný kompoziční celek s ostatními objekty areálu. Společné principy pavilonů (E a I) jsou u tohoto pavilonu pro muzeum tramvají aplikovány na pavilon orientovaný podélnou osou kolmo k severojižnímu směru.  Šedové světlíky orientované souhlasně s podélnou osou objektu jsou rozděleny na tři části.  Průseky mezi šedami se promítnou do zaskleného vertikálního pásu v obvodovém plášti. Rozdělená střešní plocha umožní lepší údržbu i odvodnění.

Obvodový plášť s požární odolností bude eliminovat nebezpečný požární prostor, který by zasahoval budoucí objekt školy. Zavěšená a představená část fasád může svojí strukturou a konstrukčním řešením reagovat na budoucí školní areál, kde část představené fasády bude tvořit konstrukci pro popínavou zeleň – břečťan. Vybrané plochy např. ke školnímu hřišti mohou být tvořeny nárazuvzdornými deskami.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní. V přízemí se nachází plocha expozice s dílnou a vstupní částí, v patře jsou   prostory pro klubovou činnost Boveraclubu.

Barevné řešení je podrobně řešeno ve výkresové dokumentaci.