2021 PEDAGOGICKÁ FAKULTA KARLOVY UNIVERZITY – INTERIÉR

Návrh interiéru budovy pedagogické fakulty

Karlovy Univerzity v ulici Magdalény Rettigové

autor Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Matouš Cahák
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie
datum 2020

Návrh interiéru budovy pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v ulici Magdalény Rettigové je výsledkem propojení potřeb studentů a pedagogů s novorenesanční budovou původně dívčího gymnasia. Dynamická povaha studentů je zde podpořena mobilními, přestavitelnými prvky kontrastních barev a jednoduchých hravých tvarů.

Popisovatelné tabule, prvky využívané během výuky přenášíme na chodby, kde lépe plní funkci komunikace mezi pedagogy a studenty navzájem. Mohou tak sdílet názory, být kreativní a měnit prostředí kolem nich.

Návrh učeben posouvá výuku moderním směrem a nabízí lepší zázemí pro skupinové práce, activity based teaching, diskuzi a smazává pomyslnou hranici mezi pedagogem a studentem.