2015 AREÁL PODZEMNÍCH RODINNÝCH DOMŮ MNÍŠEK STUDIE

Studie - AREÁL PODZEMNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Mníšek u Liberce

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Barbora Janíková
Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Lenka Tanzerová
Ing. arch. Silvie Juříková
Ing. arch. Daniela Šimková
Ing. arch. Petra Chaloupková
kategorie novostavba
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt 2015
realizace 2016 - 2018
ocenění Nominace na titul Stavba roku 2019
odkaz na další fáze REALIZACE

Na návrší nad Mníškem u Liberce, s výhledem na panorama Ještědu, vznikla lokalita se skupinou 25 nízkoenergetických domů, postavená na základě úspěšné předchozí realizace experimentálního podzemního domu. Hlavním cílem výstavby areálu bylo vytvoření modelového způsobu zástavby v krajině, která bude nenásilným způsobem začleněna do kontextu místa a jen minimálním způsobem změní stávající krajinný ráz. Toho bylo docíleno vytvořením „podzemních domů“, které jsou zakryty zeminou. Důsledkem je nejen minimální změna panoramatu krajiny, ale i např. energetické úspory související mj. s omezením dopravy vytěžené zeminy z místa staveniště z důvodu jejího zpětného využití k zásypu domů.