2022 STABILIZACE SVAHU, RODNÝ DŮM F.PORSCHE

STABILIZACE SVAHU, RODNÝ DŮM F. PORSCHEHO - ŠKODA MUZEUM

VRATISLAVICE

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Mgr. Petr Olišar
kategorie Sanace, rekonstrukce
fáze AD
datum 2022

Stabilizace svahu je zajištěna sítěmi s protierozním geosyntetikem. Nutným předpokladem co nejlepší funkčnosti bylo zkopírování tvaru svahu tak, aby nedošlo ke vzniku rozsáhlejších dutin pod sítí. Na okrajích sítě jsou vedena okrajová ocelová lana, přes které jsou sítě přehnuty a zajištěny spojovacím materiálem.