2021 REVITALIZACE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ, LETOHRAD

REVITALIZACE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Letohrad

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Kristýna Šlampiaková
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie, DUR+DSP
datum STUDIE 2021

Studie prezentuje proměnu Václavského náměstí v Letohradě z parkoviště na plnohodnotné náměstí. Díky změně dispozice vzniká před důležitými dominantami, jako je radnice, kostel a morový sloup dostačený rozptylový prostor zdůrazňující významnost objektů a umožňující shromažďování větší skupiny lidí. Celá centrální část náměstí je nově pěší zónou, která chrání chodce pásem zeleně a opěrnou zídkou na jedné straně a průlehem na druhé.

Ve východním cípu je navržena nová dominanta – umělecký objekt odkazující na propojení Letohradu s postavou Járy Cimrmana a také druhá retenční nádrž zadržující vodu z drenáže pod pásem zeleně.

Změna povrchu je navržena v celé ploše náměstí tak aby došlo ke sjednocení vizuální podoby a zlepšení propustnosti povrchů. Na nově navrhovanou automobilovou komunikaci se znovupoužije stávající žulová kostka. Na plochy pro pěší a parkoviště před zámkem je navržena nová prolamovaná žulová dlažba formátu 15*25 cm světle šedé barvy. Její hladký povrch je uživatelsky příjemný a prolamovaný okraj dává dlažbě historickou podobu. V dlažbě bude zvýrazněno několik historicky nebo kompozičně důležitých linií za pomocí mosazného pásku s popisem. Jedná se o důležitou osu Kaple sv. Jana Nepomuckého – morový sloup – fara. Dále linie historické cesty, která tvoří i hranu rozdělující průleh u morového sloupu a také osa fasády kostela směřující k faře. Barevné řešení mobiliáře a stožárů VO je sjednoceno do tmavšího odstínu šedé.

Projekt představuje návrh laviček, košů, stojanů na kola, nosičů s informačními deskami, přístřešky, pítkem, rozcestníkem a interaktivními prvky.