2010 REVITALIZACE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ MLADÁ BOLESLAV

REVITALIZACE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

MLADÁ BOLESLAV

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Ing. arch. Petr Herman
Ing. arch. Pavla Hlaváčková
Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Ludvík Holub
Ing. arch. Pavel Lupač
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. Drahomír Stroupek
Ing. arch. Daniela Šimková
Ing. arch. Veronika Trachtová
Ing. Jindřich Trch
MgA., Mgr. Veronika Psotková
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR+DSP, DPS, AD
vizualizace Petr Herman, Ludvík Holub, Pavel Lupač
autor fotografií Kristina Hlaváčková, Filip Šlapal, Bohumil Rosenkranz
datum 2008 projekt, 2010 realizace
ocenění Cena veřejnosti Stavba roku 2011 v soutěži Stavba roku 2011

V těžišti shromažďovacího prostoru Staroměstského náměstí (prostor před radnicí) je vytvořeno umělé koryto vodoteče kopírující tvar řeky Jizery od jejího pramene až po vyústění do Labe. Řeka při své cestě prochází českými městy, která jsou zde připomenuta formou prosvětlených nápisů. Účelnost skulptury představuje prostorové a pocitové oddělení jednotlivých subcelků náměstí. Vytváří pocitovou, ne však komunikační bariéru mezi pěším prostorem náměstí a silniční komunikací. Zároveň díky svému částečnému vyvýšení vytváří místo k odpočinku a relaxaci. Koryto je opatřeno pěti stavidly, které umožňují návštěvníkům regulovat tok řeky. Vlastní ocelové koryto lemují bloky z pohledového betonu a umělého kamene umožňující posezení. Ve střední části toku přisazené betonové stupně umožňují řeku překročit. Součástí vodní kaskády jsou sochařské skulptury tří skupin dětí různého věku rozmístěných podél toku a tím navozujících vizi „stáří“ řeky od „mladé“u pramene ke „staré“ u ústí.

Vedle koryta je umístěna fontána tryskající přímo z dlažby do výšky 3m osvětlená LED diodami. Na druhé straně od koryta jsou plastiky 11 vrb z materiálu Cor-ten, ty mají v sobě ukryto audio zařízení a jsou mezi sebou propojeny, takže lze telefonovat z jedné do druhé.

Na náměstí navazuje Areál volnočasových aktivit a parkovací dům zastřešený skleněnou kopulí s infocentrem.