2017 REVITALIZACE NÁMĚSTÍ V BŘEZNĚ

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

BŘEZNO

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Petra Chaloupková
kategorie Rekonstrukce, urbanismus
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt 2017
realizace 2020

Při revitalizaci náměstí městysu Březno u Mladé Boleslavi byl kladen důraz především na základní stávající akcenty daného prostoru, kterými jsou kostel, zvonice, fara, zámek se zámeckou zdí, socha sv. Floriána před farou a socha sv. Prokopa v parku před kostelem. Tyto akcenty jsou základními orientačními body, ke kterým byla snaha přitáhnout pozornost a oživit je svým okolím. V prostoru náměstí tak bylo rozmístěno nové veřejné a venkovní osvětlení, mobiliář a drobná architektura v podobě přístřešků, schodišť, sloupků a opěrných zídek, zvýrazňující již zmíněné dominanty náměstí. Z materiálového hlediska byla snaha celý prostor náměstí od fary k ke zdravotnímu středisku sjednotit použitím přírodního materiálu.