2020 REKONSTRUKCE DĚTSKÉ PSYCHIATRIE V LIBERCI

REKONSTRUKCE DĚTSKÉ PSYCHIATRIE

Liberec

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Ditta Johanovská
Ing. arch. Petra Chaloupková
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS
datum STUDIE 2020
PROJEKT 2020-2022

Architektonické řešení je výrazně ovlivněno současnou formou, výrazem a účelem stávajícího objektu.

Ve snaze, pokud možno limitovat investiční náklady, byl vnější plášť tohoto objektu ponechán v původním tvaru. To se týká především oken, jejich velikostí a rytmizace. Výjimkou je současná schodišťová sekce, která je v návrhu zrušená a spolu se současnou vstupní částí přepracována ve snaze začlenit ji do sousedící nové i staré fasády.

Z hlediska uličního pohledu na současný objekt jsou nejvýraznější východní a západní přístavby, které svou formou a barevností oživují uliční fasádu.

Nové křídlo, navazující na západní konec původního objektu směrem do zahrady, je víceméně skryto pohledům z ulice, takže výrazně neovlivňuje původní charakter dětské psychiatrie. Jeho výraz je ale rozdílný od původního objektu. Je živější, rozehranější a více svým výrazem odpovídá dispozičnímu a funkčnímu uspořádání interiéru oproti strohému charakteru současného objektu. Půdorysný tvar je vymezen hraničními čarami ve vztahu k západnímu sousedovi a stávajícímu objektu, což dodává výslednému řešení netypický výraz.

Výrazným prvkem jsou obytná patra dětí a jejich okenní fasády, která jsou omezena bezpečnostními požadavky, takže nemohou být řešena současnými architektonickými představami na velikost nebo členění.

Oživujícím prvkem celé koncepce je spodní patro (jídelna), která svým řešením propojuje funkce jídelny, učebny a exteriérového začlenění do terapeutické zahrady.

Stejně tak zajímavým prvkem, projevujícím se na celkovém výrazu objektu, jsou objemy funkcí administrativního a lékařského personálu, vážícího se na relaxační střechu nad 2.NP.