2017 Vstupní areál technického vývojového centra Škoda-Auto a.s.

Vstupní areál technického vývojového centra Škoda Auto

Česana - Mladá Boleslav

autor Mgr. Josef Kabaň
Mgr. Art. Michal Sporina, SPOTH, s.r.o.
Ing. arch.  Michal Hlaváček
Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Tomáš Skřivan
fáze Studie, DSP, DPS, AD
autor fotografií Filip Šlapal
datum realizace 2014 - 2017
ocenění Nominace na titul Stavba roku 2018 v rámci přihlašovaného Vstupního areálu technického vývojového centra Škoda Auto a.s

Celý areál pochází původně z přelomu 19. a 20. století s řadou historických konstrukčních a architektonických prvků. Cílem bylo tento charakter zachovat a novou výstavbou zcelit. Celé funkční a prostorové řešení a uspořádání je zásadně ovlivněno špičkovými zkušebními, výrobními a skladovacími technologiemi.

Základním cílem akce byla revitalizace vstupního parteru areálu Technologického a vývojového centra Škoda – auto, a.s. v Česaně (Mladá Boleslav). Ta byla rozdělena do celkem čtyř postupných na sebe navazujících etap.

První etapou byla demolice nevhodných a zastaralých objektů přímo za vrátnicí uprostřed budoucího parteru.

Druhou etapou byla částečná demolice Zkušebny exhalací spojená s návrhem rozšíření „Kondičního prostoru“ s tvarovým přizpůsobením budoucímu celkovému výrazu vstupního parteru a zároveň rozšířením výrobních kapacit zkušebny.

Třetí etapou pak byla rekonstrukce a nástavba klíčových objektů, ve kterých se projektují a modelují první vize a prototypy nových vozů.

Poslední čtvrtou etapou revitalizace vstupního areálu technického a vývojového centra je komunikační a parková úprava vlastního vstupního parteru, který je nyní situován mezi výše uvedené objekty.