2013 DOSTAVBA – ÚJEZD

Rekonstrukce a dostavba bytového domu

Újezd, Praha

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DSP, DPS, AD
datum 2013

Objekt rekonstrukce a dostavby bytového domu je navržen s ohledem na okolní zástavbu a s ohledem na fakt, že se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy.

Architektonické řešení rekonstrukce a nástaveb respektuje původní architektonický výraz domu a napravuje necitlivé zásahy do uliční fasády, kdy byly zazděny výkladce s obloukovým nadpražím a stržena bosáž přízemní části uliční fasády. Architektonické řešení nástaveb uličního objektu ve dvorní části a dostavby dvorního objektu je založeno na kontrastu moderních prvků se starými, za podmínky kompozičního a výtvarného souladu. Použity budou přírodní materiály. Konstrukce nástaveb bude lehká z důvodů minimalizace přitížení základové spáry. Vzhled dvorního objektu je přizpůsoben tak, aby maximálně respektoval lokalitu, v níž se nachází. Tvar střechy dvorního objektu respektuje lokalitu a je zvolen sedlový s taškovou krytinou. Rekonstrukce bude realizována za pomoci moderních technologií a materiálů. Standard bytů bude vysoký svými dispozicemi, stavebně technickým řešením a technologickým zázemím. Dvůr – tento důležitý prvek městského parteru zkvalitňuje obytné prostředí domu, a proto bude obnovena jeho jedinečná atmosféra, a to položením nové dlažby z přírodních materiálů s důrazem na jejich její kvalitu a strukturu. Veškeré parkování bude skryto v suterénu dostavby dvorního objektu, kde bude vybudován podzemní automatický parkovací systém.