2022 PŘÍSTAVBA ŠATEN, MLADÁ BOLESLAV

PŘÍSTAVBA ŠATEN

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Kristýna Šlampiaková
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie novostavba
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt  2022
studie 2018

Rozšíření šaten v areálu závodu ŠKODA-AUTO v Mladé Boleslavi je navrženo jako třípodlažní obdélníkový objekt o šířce cca 9 m a délce překvapivých cca 210 m. Stavba je dělena komunikačními jádry do tří objemů, které budou vznikat po etapách. Nachází se zde šatny a hygienické zázemí pro více než 2,5 tisíce zaměstnanců.

Fasáda šaten je tvořena světle šedým obkladem a kontrastně tmavě šedou fasádou komunikačních jader. Celým objektem probíhá horizontální řada pásových oken, která je v místech příček přerušena plnými fixními panely. Schodišťové prostory budou opatřeny úzkým členěným oknem na celou jeho výšku, přerušeny stříškou, která půdorysně zasahuje před fasádu šaten.