2017 PŘÍSTAVBA HALY M 12B

PŘÍSTAVBA HALY M 12B

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. Kristýna Šlampiaková
kategorie Přístavba
typ Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt 2018
realizace 2021

Projekt rozšíření haly svařovny M12 je rozdělen na dva samostatné stavební objekty, logistickou a administrativní přístavbu. Jednoduché kvádry, jeden plně bez okenních otvorů a druhý naopak s dvěma výraznými řadami pásových oken. Jedná se o ocelovou montovanou konstrukci s fasádou tvořenou šedostříbrnými panely doplněnými treláží s popínavými rostlinami.

LOGISTICKÁ PŘÍSTAVBA

ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSTAVBA