2018 PARKOVACÍ DOMY CHOMUTOV

PARKOVACÍ DOMY

Chomutov

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Matouš Cahák
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
kategorie novostavba
fáze Studie
datum 2018