2009 OBYTNÝ AREÁL HORNÍ POČERNICE

OBYTNÝ AREÁL

HORNÍ POČERNICE

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Ing. arch. Petr Herman
Ing. arch. Ludvík Holub
Ing. arch. Pavel Lupač
Ing. arch. Lenka Menclová
Ing. arch. Daniela Šimková
Ing. arch. Veronika Trachtová
kategorie novostavba
fáze Studie
datum 2009

Areál navazuje na skupinu bytových objektů (kolaudace 2008 a oceněné titulem „Stavba roku 2008“), skládajících se ze směsi dvou a třípodlažních domů, dvojdomků, solitérních rodinných domů a jednoho většího třípodlažního bytového domu.

Urbanistická objemová kompozice vychází z postupné objemové gradace od drobnějších objektů na severním a jižním okraji (objekty A a D) směrem k centrum pozemku (objektu C) S výjimkou objektu (A) jsou všechny zbývající objekty částečně zapuštěny do terénu, střechy suterénních částí jsou zatravněny a plynule přecházejí do vln rostlého terénu.

Bytový areál obsahuje tři bytové domy různé velkosti (B,C,D) a jeden rodinný dům (A). Celkem v areálu je vybudováno 46 bytových jednotek (objekt A-1bj., obj.B-12 bj., obj.C-20 bj., obj.D-13bj.). Všechny objekty jsou navrženy jako nízkoprovozní.