2021 OBJEKT FIRMY POLYSET – ČESKÝ DUB

OBJEKT FIRMY POLYSET

ČESKÝ DUB

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Petra Chaloupková
fáze Studie, DUR+DSP, DPS, AD
datum studie - 2018
projekt - 2020
realizace - 2022, 2023

Rekonstrukce objektu firmy Polyset navrhuje půdní vestavbu s ubytovací kapacitou pro zaměstnance firmy. Nejvýraznějším prvek jsou celoskleněné vikýře zajišťující osvětlení nově vzniklých místností v podkroví objektu. Rekonstrukce se snažní co nejvíce zachovat kvalitu prostoru stávajícího podkroví objektu. Pokoje ve 2.NP budou řešeny formou SDK „vestavků,“ které záměrně nevyplňují celou světlou výšku prostoru, a mezi stropem a vnějším lícem vestavku tak vzniká prázdný prostor, který zachová dojem celistvosti původního prostoru půdy. Vestavky jsou situovány do severní části prostoru půdy. Tvarové a barevné členění stěny mezi prostorem půdy a pokoji reaguje na rytmus nosné konstrukce krovu. Pokoje ve 3.NP vzniknou oddělením prostoru pod polovalbami na obou stranách půdy.