2018 OBJEKT FIRMY POLYSET – ČESKÝ DUB – STUDIE

OBJEKT FIRMY POLYSET

Český Dub

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Petra Chaloupková
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum studie 2018
realizace 2022

Rekonstrukce objektu firmy Polyset navrhuje půdní vestavbu s ubytovací kapacitou pro zaměstnance firmy. Nejvýraznějším prvek jsou celoskleněné vikýře zajišťující osvětlení nově vzniklých místností v podkroví objektu. Rekonstrukce se snažní co nejvíce zachovat kvalitu prostoru stávajícího podkroví objektu. Pokoje ve 2.NP budou řešeny formou SDK „vestavků,“ které záměrně nevyplňují celou světlou výšku prostoru, a mezi stropem a vnějším lícem vestavku tak vzniká prázdný prostor, který zachová dojem celistvosti původního prostoru půdy. Vestavky jsou situovány do severní části prostoru půdy. Tvarové a barevné členění stěny mezi prostorem půdy a pokoji reaguje na rytmus nosné konstrukce krovu. Pokoje ve 3.NP vzniknou oddělením prostoru pod polovalbami na obou stranách půdy.