2016 NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ – AREÁL ČESANA JIH

NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ

AREÁL ČESANA JIH

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. Ditta Johanovská
spolupráce Mgr. Jozef Kabaň
M.A., Mgr. Michal Sporina
Mgr- Štefan Onofrej
kategorie Novostavba
fáze Projekt DUR, DSP, DPS, AD
autor fotografií Filip Šlapal
datum projekt 2015
realizace 2018 - 2020
ocenění Nominace na titul Stavba roku 2019

Areál vývojového centra firmy Škoda Auto, a.s., známý pod názvem ,,Česana“, je klíčovým prvkem celého systému Škodovky. Nejen, že se zde vyvíjejí nové modely vozů, ale areál slouží také k testování kvality a funkčnosti všech součástí vozů.

Jednou z nejdůležitějších součástí těchto zkoušek je kontrola míry exhalací, které vozy produkují. Tyto zkoušky dosud probíhaly v původním areálu Česany, ale kolem roku 2010 došlo k situaci, ze které vyplynulo, že tehdejší objekt již na tyto zkoušky vzhledem k rozsahu vyráběných modelů kapacitně nestačí. Bylo proto rozhodnuto původní zkušebnu výrazně rozšířit. Prvotní studii rozšíření zpracovala náchodská architektonická kancelář Tsunami. Další projekční fáze pak byly zpracovány ateliérem Hlaváček – architekti, s.r.o.