2011 NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY SEDLEC SEDLEC U LÍBEZNIC

NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY SEDLEC

SEDLEC U LÍBEZNIC

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Ing. arch. Daniela Šimková
Ing. arch. Pavel Lupač
Ing. arch. Silvie Juříková
Ing. arch. Petr Herman
Ing. arch. Ludvík Holub
Ing. arch. Petra Svobodová
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Lenka Menclová
kategorie novostavba
fáze Studie, DUR+DSP, AD
autor fotografií Filip Šlapal, Bohumil Rosenkranz
datum STUDIE 2010
realizace 2011 - 2012
ocenění postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2012

V lokalitě je ve dvou etapách postaveno 27 rodinných domů, které jsou nenásilně začleněny do kontextu místa, a jen minimálním způsobem mění stávající krajinný ráz. Domy jsou dvoupodlažní bez podsklepení. Společný základní hmotový koncept spočívá ve spojení a prolnutí několika základních kvádrových hmot, které jsou tvořeny funkčními celky garáže, obytného prostoru v prvním a ložnic v druhém podlaží. Tyto hmoty jsou dále rozlišeny úpravou povrchu resp. použitím obkladového materiálu.

Dispozičně mají domy pohodlný obytný standard s množstvím skladových prostor a dostatkem místa pro domácí práce i při menších celkových plochách objektů. Domy jsou komfortní, jak ve své obytné funkci, tak ve funkcích praktických, nutných k chodu domácností. Dispozice jsou přehledné, přizpůsobené jednoduché orientaci. Vstupy do objektů jsou zapuštěné tak, aby se výrazově odlišili od okolních fasád a zároveň poskytly ochranu před nepřízní počasí při vstupu do domu. Okenní otvory tvoří hlavně francouzská okna o různých šířkách. Přirozeně osvětlena je i většina místností se sociálním zařízením a domácími pracemi, odkud je obvykle také přístup na zahradu.