2017 NÁSTAVBA MĚSTKÉHO SOUDU V PRAZE

NÁSTAVBA MĚSTKÉHO SOUDU

Spálená ulice, Praha

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Silvie Juříková
Jaroslava Stojanová
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt 2017
realizace 2020

Urbanismus

Navrhovaná nástavba je situována na plochou střechu traktu mezi dvory „B“ a „C“. Z jižní, východní i západní strany je tato střecha obklopena sedlovými střechami. Pro optimální využití půdorysu a po konzultacích s NPÚ bylo rozhodnuto nástavbu zastřešit střechou mansardového tvaru, tak aby hřeben střechy nepřevyšoval nejvyšší z okolních stávajících hřebenů. Tímto řešením nedojde k narušení urbanistických kompozic a z dálkových pohledů bude nástavba působit přirozeně. Takovéto zastřešení odpovídá i původním plánům ještě dvoupatrové budovy.

Architektura

Budova je postavena ve stylu německo-francouzské novorenesance. Hlavní budova soudu má směrem do ulice spálená čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Jednotlivé trakty (křídla) jsou postaveny nad nepravidelným půdorysem kolem dvou velkých dvorů. Budva má čtyři schodiště a tři vstupní portály. Stávající střechy jsou sedlové. Sklony střech se pohybují od 30o do 62o. Nástavba bude zastřešena střechou mansardového tvaru. Boky mansardové střechy budou mít sklon odpovídající maximálnímu sklonu stávající střechy do ulice spálená (620). Horní mírný sklon mansardy bude přizpůsoben konstrukčním možnostem a typu eternitové krytiny (cca 170). Z boků mansardové střechy vystupují okenní vikýře osově navazující na rytmus oken typického patra. Krytina střechy bude přizpůsobena stávající, která je tvořena eternitovými šablonami.

 

 

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ