2022 MULTIFUNKČNI OBJEKT

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

Úhelnice, ŠKODA-AUTO

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Matouš Cahák
Ing. Kristýna Šlampiaková
kategorie novostavba
fáze Studie
datum  2022

Studie multifunkčního objektu poblíž testovacího polygonu v Úhelnici.