2017 INFORMAČNÍ STŘEDISKO TEPLICKÉ SKÁLY

INFORMAČNÍ STŘEDISKO

TEPLICKÉ SKÁLY

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie Soutěž
fáze Studie
datum 2018

Hlavním motivem návrhu objektu Informačního střediska byla forma, tvarové uspořádání a členitost skalního města. Zpočátku kompaktní hmota objektu byla deformována do nepravidelného půdorysu a rozlámána po obvodu na jednotlivé nepravidelné vertikální stěny, které chrání život uvnitř, jenž je ale dostatečně prosluněn slunečními paprsky, které pronikají skrz pukliny – okenní otvory. Skrz ně vznikají zajímavé průhledy do okolí. Stejně tak, jako vstupuje návštěvník do útrob skalního města, vstupuje do objektu po přímém schodišti v úrovni 1. nadzemního podlaží. Tato idea je v interiéru posílena vodním prvkem - hydroponickou stěnou s vodopádem přes dvě podlaží. Objekt je navržen jako třípodlažní s plochou střechou se zvýšenou atikou pro umístění solárních panelů. Základním materiálem nosných konstrukcí je beton. Zdrojem energie je tepelné čerpadlo země/ voda.