2020 HASIČSKÁ STANICE A POLIKLINIKA, MB

HASIČSKÁ STANICE A POLIKLINIKA ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
kategorie Novostavba, urbanismus
fáze Studie
datum 2020

Návrh uspořádání prostorů hasičské stanice a polikliniky vyplynul z potřeby umístění těchto objektů mimo areál závodu v Mladé Boleslavi, ale zároveň s návazností na vstup do závodu. Na základě urbanistické studie pak došlo ke vzniku tří možných variant pojetí těchto prostor. Pozice hasičské stanice byla zvolena na hranici závodu a předzávodní části v přímé návaznosti na vstupní bránu 8. Varianty se liší polohou a uspořádáním polikliniky a její návazností na hasičskou stanici. Součástí všech variant je mimo jiné i výcviková věž, která může sloužit také jako komplexní lezecká stěna pro hasiče a heliport umístěný na střeše polikliniky.