2017 HASIČSKÁ STANICE A CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ ŠKODA AUTO

HASIČSKÁ STANICE A CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Martin Balík
Ing. arch. Jakub Sedláček
Ing. arch. Matouš Cahák
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
Ing. arch. Lenka Tanzerová
Ing. arch. Barbora Janíková
Ing. Radek Jeřela
Jan Viewegh
Ing. Monika Součková
kategorie Novostavba
fáze Studie
datum 2017

Návrh nové požární stanice a centrální kuchyně pro Škoda Auto, a.s. vychází z nutnosti uvolnit prostory v centru stávajícího závodu v Mladé Boleslavi pro potřeby rozrůstající se výroby. Oba objekty jsou tvarově jednoduché a svým celkovým uspořádáním vytvářejí výrazný vstupní prvek do závodu. Ze všech podlaží a ze všech stran z objektů vystupují konzolovitá, zhruba jeden metr hluboká balkonová tělesa, která slouží jako nosiče substrátových kontejnerů, do nichž budou osazeny popínavé rostliny, k jejichž uchycení slouží dřevěný prolamovaný rošt vertikálně spojující jednotlivá patra. Rošt spolu s popínavou zelení vytváří ochranu objektů proti slunečnímu záření a povětrnostním vlivům. Součástí „zeleného“ pojetí objektů jsou i intenzivně ozeleněné střechy.