2017 EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY

ÚPRAVY RADNICE

JÁCHYMOV

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Daniela Maxová
Ing. arch. Veronika Trachtová
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
datum projekt 2016
realizace 2017