2009 BYTOVÝ SOUBOR HORNÍ POČERNICE – English

BYTOVÝ SOUBOR HORNÍ POČERNICE

Praha

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Michaela Řeřichová, Barbora Krejčová, Jan Cyrany
typ PROJEKT, REALIZACE, OCENĚNÍ, RODINNÉ DOMY
autor fotografií Filip Šlapal
datum 2006-2007 projekt
2007-2008 realizace
ocenění Stavba roku 2008
Nominace na titul Pražské stavby 2000 - 2009

Obytný soubor je situován na území Prahy 20, v Horních Počernicích, mezi ulicemi Jeřická a v Lukách. Skládá se celkem ze tří dvojdomů (tj. šesti rodinných domů), čtyř solitérních rodinných domů a jednoho bytového domu. Do těžiště kompozice je zasazen třípodlažní bytový dům, na východní hraně území jsou umístěny individuální rodinné domy. Severní hranu areálu uzavírá řada dvojdomů. V rámci výstavby byly stejným investorem a zhotovitelem vybudovány tři skupiny řadových domů, jejichž návrh byl zpracován jiným autorským týmem.

Architektonický výraz areálu je založen na snaze vytvořit členitou kompozici, která je nenásilně integrovaná do okolního přírodního prostředí. Umístění jednotlivých domů souboru je řešeno tak, aby byla maximálně využita ozeleněná část jednotlivých pozemků a aby byly komunikace k nim minimalizovány na nezbytnou míru.

Všechny stavby obytného areálu jsou řešeny jako nízkoprovozní a nízkoenergetické. Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťován tepelným čerpadlem s vrtem, systému země - voda.