2019 CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEMESEL STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEMESEL

Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing.arch. Barbora Ordáňová
Ing.arch. Karel Musil
Ing. Daniela Maxová
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DSP, DPS, AD
autor fotografií Filip Šlapal
datum STUDIE – 2016
PROJEKT – 2017
REALIZACE - 2021
ocenění Soutěž Karla Hubáčka – stavba roku libereckého kraje 2022 – cena ministerstva průmyslu a obchodu

Budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb v Jablonci sdružuje výukové dílny pro budoucí skláře, zlatníky a výrobce bižuterie. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit špičkové výukové centrum s technologickým vybavením, které bude odpovídat potřebám výuky podle nových a moderních oborových trendů.

Nové architektonické řešení proměnilo pochmurnou školní budovu v moderní prostředí, příjemné pro studenty a jejich vyučující. Dispoziční změny byly limitovány funkcí stavby, požadavky na technologické vybavení a vzájemnou návazností technologických procesů. Vybavení bylo zvoleno podle nejnovějších trendů v dílenském vybavení řemeslně uměleckých oborů.  Prvořadým cílem bylo odstranit temné depresívní chodby a učebny vizuálně otevřít. To se podařilo pomocí prosklených příček, které jsou umístěny mezi učebny a chodbu a zároveň mezi učebnami a pracovnami vyučujících. Tyto příčky jsou dvojité s prostorem mezi skly, do kterého jsou umístěny žaluzie. Žaluzie slouží v případě potřeby zatemnit místnosti z důvodu promítání.

Stavby bylo třeba zbavit novodobých prvků z nekvalitních a dožilých materiálů jako PVC, umakart, kopilitové stěny a jiných pozůstatků různých rekonstrukcí z 60. až 80. let 20. století. Stavbu se podařilo očistit u od různých malých vestavků, které sloužily jako sklady a kabinety. Dále se podařilo maximálně uvolnit prostor v nárožní části nejhodnotnější budovy a umístit do něj nedělené dílenské prostory s výhledy do ulice Perlova i do ulice Podhorská.

Snahou architektů bylo vytvořit moderní interiéry a zároveň zachovat některé výjimečné historické prvky a skloubit tak současnost s připomínkou slavné minulosti řemesel, které jsou ve škole vyučovány. Nejvíce zachované byly schodišťové prostory s původními kamennými schodišti s litinovými zábradlí. Tyto prostory byly také doplněny replikami původních dveří. Mezi novodobé prosklené stěny byly citlivě umístěny původní prosklené stěny s dřevěným dělením. Původní dveře s obložkovými zárubněmi se bohužel nezachovaly, ale lokálně byly připomenuty zdařilými replikami. Replikami byly nahrazeny i okenní výplně v nejcennější části budovy. Podlahy na chodbách byly provedeny z litého teraca, které je typickým materiálem pro dobu vzniku budovy.  Na podestách schodiště je teraco zaměněno za keramickou dlažbou, která typově odpovídá původní zničené dlažbě. Malovaný strop v bývalém průjezdu byl odkryt i v části recepce a předpokládá se jeho budoucí zrestaurování.

V rámci těchto stavebních úprav je celá budova zpřístupněna osobám se sníženou schopností pohybu vybudováním výtahu bezbariérově přístupného ze dvora. Výtah zpřístupňuje všechna podlaží. Výtahová šachta je částečně prosklená, což umožňuje sekundární prosvětlení chodby. V každém podlaží bylo zřízeno sociální zařízení pro vozíčkáře a v každé dílně jsou vytvořena 2 pracovní místa přizpůsobené pro odborné vzdělávání vozíčkářů. Zároveň všechny výškové rozdíly v rámci podlaží jsou řešeny pomocí ramp.