2019 KRÁSNÁ VYHLÍDKA V MLADÉ BOLESLAVI

CYKLOSTEZKA KRÁSNÁ VYHLÍDKA

Propojení ulic T. G. Masaryka a Viničná výtahem v prostoru „Krásné vyhlídky“

MLADÁ BOLESLAV

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
Ing. Ditta Johanovská
Ing. arch. Ondřej Zdobinský
kategorie Dopravní stavba, komunikace
fáze Studie, DUR, DSP, DPS
datum 2020

Jedná se o šikmý výtah, který bude bezbariérově propojovat ulice Viničná a T.G.Masaryka v Mladé Boleslavi. Výtah bude lanový se samostatnou strojovnou pod nástupem do horní stanice. Spodní, nosná část, tubusu je železobetonová.  Stěny a střecha šachty budou celoskleněné. Kabina výtahu bude rovněž prosklená včetně dveří. Vznikne tak panoramatický šikmý výtah s výhledem do údolí jako pokračování „Krásné vyhlídky“ při ulici Masarykova.