2019 URBANISTICKÁ STUDIE, VIZE 3000

URBANISTICKÁ STUDIE

Nová čtvrť pro 10 000 obyvatel

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Petra Chaloupková
Ing. arch. Jakub Sedláček
kategorie Urbanismus
fáze Studie
datum 2019