2015 RODNÝ DŮM FERDINANDA PORCHEHO, ŠKODA-AUTO

Rodný dům Ferdinanda Porsche

Vratislavice nad Nisou

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
prof. Dipl. Ing. Thomas Hundt
spolupráce Hlaváček - architekti, s.r.o, Jangled Nerves GmbH
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. Dana Maxová
kategorie rekonstrukce a modernizace
fáze Projekt DSP, DPS, AD
autor fotografií Filip Šlapal
datum 2017
ocenění Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2017

Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té doby byl nesčetněkrát přetvořen, takže prakticky ztratil svou původní podobu. To se týkalo i dílenského zázemí vzadu za domem. Na přelomu 2012 – 2013 začaly práce na projektu, jehož cílem bylo uvést dům do původního stavu, a vytvořit tak připomínku vazby Vratislavic nejen na jméno Ferdinand Porsche, ale i na inženýrské a konstrukční umění v Čechách. Rodný dům měl být využit jako výstavní prostor s expozicí zaměřenou na osobnost konstruktéra Ferdinanda Porsche a na vazby na česká a evropská automobilová průmyslová odvětví. Finální projekt ve spolupráci s Jangled Nerves GmbH nakonec zpracovala pražská architektonická kancelář Hlaváček – architekti, s.r.o. pod vedením prof. Ing. arch. Michala Hlaváčka. Tým začal pracovat na přelomu jara a léta 2014. Na základě archivních podkladů bylo rozhodnuto o zbourání všech nepůvodních dílenských objektů ve dvoře areálu. Namísto nich měl být zbudován objekt nový, obsahující nutné zázemí. Vnější tvar objektu je kombinací nalezených a zachovalých konstrukcí, a nově vybudovaného tvaru, pečlivě vycházejícího z rozboru dobových fotografických podkladů. Vnitřek domu je pojat jako jeden velký prostor až chrámového charakteru. Centrem expozice je funkční replika hybridního vozu Lohner Porsche, který Ferdinand Porsche zkonstruoval. Do patra dvorní přístavby rodného domu je umístěna zasedací místnost s multifunkčním využitím a vstupem na terasu. Předzahrádka směrem do ulice, včetně znovu vysazené jabloně, byla koncipována rovněž na základě dobových fotografií


zdroj obrázku: mapy.cz