2018 ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA ČEJETICE

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA

ČEJETICE

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Lenka Tanzerová
Ing. arch. Jakub Sedláček
Ing. arch. Matouš Cahák
Ing. arch., Ing. Ondřej Zdobinský
kategorie Revitalizace
fáze Studie
datum 2016, 2018, 2020

Navrhovaná studie řeší rozšíření stávajícího hřbitova v severní části areálu směrem k ulici Chobotecká. Rozšíření areálu má navýšit kapacitu hřbitova o kopané hroby, kopané urnové hroby a urnové schránky kolumbária. Aktuálními požadavky investora návrh musí reagovat na původní projekt rozšíření hřbitova z roku 2017. Nově navrženou hranici severní části hřbitova definuje výstavba kolumbária. Kolumbárium má půdorysný tvar „U“ a je rozděleno na 5 sekcí, které pomyslně dělí „odpočívadla“, vizuálně výškově oddělená od zbylé části kolumbária. Kolumbárium je řešeno jako železobetonový monolitický skelet s vkládanými prefabrikovanými hranoly, otáčenými okolo své osy a kladenými v těsné blízkosti tak, aby vytvářeli úzké štěrbiny propouštějící světlo.