2018 DOPRAVNÍKOVÝ MOST M12B

DOPRAVNÍKOVÝ MOST M12B

MLADÁ BOLESLAV

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. Kristýna Šlampiaková
kategorie Novostavba
fáze Studie, DUR
datum Projekt 2017-2018
Realizace 2019

Stavba dopravníkového mostu se nachází v zastavěném území v prostoru hlavního závodu Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi. Jedná se o utilitární průmyslovou stavbu jejíž tvar je odvozen od technologických požadavků dopravníkových systémů, požadovaných bodů napojení na stávající technologii. S tím souvisí nutnost překonávání stávajících objektů a konstrukcí a výsledná hmota je tak tvořena sestavou kvádrových objemů.

Jedná se o ocelovou montovanou konstrukci. Plášť je v naprosté většině tvořen ze sendvičových panelů Kingspan ve dvou odstínech světle šedá a tmavě šedá. Většina hmoty má tmavě šedý plášť, část budovy na místě původního přístavku je obložena světlými panely. Menší plochy fasád, v místech schodišť a zvedáků jsou tvořeny skleněným lehkým obvodovým pláštěm. Rámy a profily skleněných fasád jsou v antracitové barvě.