2017 HLAVNÍ VSTUP A RECEPCE, KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE

HLAVNÍ VSTUP A RECEPCE KLAUDIÁNOVY NEMOCNICE

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. Kristýna Šlampiaková
fáze Studie, DSP, DPS, AD
kategorie Rekonstrukce
datum 2017