2015 MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI – INTERIÉR A EXPOZICE – STUDIE

MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA
INTERIÉR A EXPOZICE - STUDIE

Liberce

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Barbora Janíková
Ing. arch. Barbora Ordáňová
Ing. Ditta Johanovská
Ing. arch. Matouš Cahák
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie
datum 2015
odkaz na další fáze REALIZACE

Cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírky celé expozice, ale součástí zadání bylo také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která v prvé řadě zdůrazní, a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu, ale také zajistí potřebný hygienický, klimatický a tepelný komfort pro návštěvníky.  Dalším cílem bylo stavebními úpravami zamezit nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým a zlepšit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu.

Ve výsledku byla výměra rekonstruovaných ploch zvětšena z 2000 m2 na 4000 m2.

V rámci II. etapy modernizace byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic (Uměleckohistorická expozice a Expozice přírody Liberecka) i krátkodobých výstav.

Při návrhu filosofie vybavení interiéru byla zvolena možnost vymezení se vůči stávajícímu designu a užití soudobých vybavovacích prvků. Soudobý design mobiliáře a vybavovacích předmětů má výhodu v jasném odlišení doby vzniku muzea a doby vzniku mobiliáře a vytvoření kompaktní podoby expozice.

Vzhledem k tomu, že je budova nemovitou kulturní památkou, bylo architektonické řešení plně podřízeno historické hodnotě budovy.

Nepřehlédnutelnou souvislostí v řešení celého objektu je fakt, že se jedná o památkově chráněný objekt. NPÚ nepřipouštěl téměř žádné zásahy do stávajících konstrukcí a především vzhledu interiéru.

Materiály použité na nových architektonických prvcích odpovídají dobovým materiálům. Rampy a zdvojené podlahy, které jsou nad původní historicky hodnotnou podlahou, jsou provedeny z čirého skla s matnou folií zvýrazněné podsvětlením.

Z materiálů je nejvíce zastoupeno sklo, vysokotlaký laminát a překližka. Výrazná barva se objevuje pouze na výmalbě stěn vestavby v lektorské místnosti, kterou doplňuje barevný sedací nábytek a stoly v neutrální bílé a šedé barvě.