2010 GYMNÁZIUM ARABSKÁ – realizace

GYMNÁZIUM ARABSKÁ

PRAHA

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. Karel Hanzlík
generální projektant  Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o
fáze STUDIE, DSP, DPS
kategorie Přístvaba
fáze Studie
datum Studie 2009
Projekt 2010
Odkaz na další fáze STUDIE

Přístavba šaten bude jednoduchá dvoupodlažní hmota (1.np, 1.pp)  přisazená k severozápadní fasádě domu B. Bude půdorysně členěná do dvou částí - transparentní, maximálně prosklená část vlastních šaten a v kontrastu s tím na pohled masivnější vstupní část, ze které vystupuje hmota výtahové šachty. Funkci vertikálního spojení mezi nadzemním a podzemním podlažím plní jednak stávající schodiště v budově B, jednak nově vzniklé přímé schodiště - jeho rozšířené zrcadlo má navíc funkci prostorového propojení obou podlaží a umožňuje průnik přirozeného osvětlení i do podzemního podlaží. K severozápadní fasádě objektu je přisazena šikmá rampa umožňující bezbariérový přístup i do 1.PP objektu a zároveň tvoří únikovou cestu. U paty této rampy je navrženo ve fasádě prosklení, které zajišťuje dodatečné přisvětlení suterénních prostor a jejich vizuální vazbu na exteriér. Objekt šaten doplňuje vertikální hmota výtahové šachty, která je doplněna o odpočinkový prostor pro žáky a lehké ocelové schodiště, které zajišťuje přímou komunikaci mezi prostorem tělocvičen a zahradou. V interiéru budou použity přírodní materiály - pohledový beton a přírodní linoleum v kombinaci se sklem a akustickými podhledy.

Ve vstupní části objektu C bude vyčištěna dispozice od stávajících šatních boxů, bude odstraněna sklobetonová výplň v jižní fasádě a nahrazena novými plastovými výplněmi, které budou mít členění obdobné s ostatními částmi školy. Prostor vstupní části bude zrenovován.

Objekt šaten je navržen tak, že komunikačně navazuje na schodiště a chodbu stávajícího objektu B a vstupní halu stávajícího objektu D. Zároveň umožňuje bezbariérový přístup po šikmé rampě z dvora gymnázia a díky nově budovanému výtahu i bezbariérový přístup do ostatních pater školy. Vlastní objekt šaten je dvoupodlažní, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlaží a s plochou střechou. Mezi podzemním a nadzemním podlažím je v prostoru šaten umístěné jednoramenné schodiště tyto patra vzájemně propojující a zároveň umožňující i evakuaci v případě požáru. K severozápadní fasádě objektu je přisazena šikmá rampa umožňující bezbariérový přístup i do 1.PP objektu a zároveň tvoří únikovou cestu.

Ve vstupní části stávajícího objektu D budou demontovány stávající šatny a vybourána úklidová místnost. V uvolněném prostoru vznikne nová denní místnost se zázemím, nové sociální zázemí pro studenty a občerstvení. Provoz občerstvení bude doplněn o sklad umístěný přímo pod ním v suterénu objektu. Sklad bude s občerstvením propojen malým nákladním výtahem. Zrušená úklidová místnost bude přemístěna do suterénu objektu C, do nevyužívané místnosti odpadků. Pro zajištění kontroly docházky budou jak u hlavního vstupu, tak u vstupu ze dvora osazeny turnikety.