2008 BYTOVÝ DŮM TATRKOVA

BYTOVÝ DŮM TATRKOVA

PRAHA

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Zdeněk Holek
fáze STUDIE, DUR, DSP, DPS , AD
kategorie Obytná nástavba bývalé kotelny
fáze Studie
datum Projekt 2003 – 2006
Realizace 2006-2008
Ocenění Cena ředitele státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2008
odkaz na další fáze STUDIE

Stavba „Bytový dům Tatarkova“ byla realizována na půdorysu bývalé blokové kotelny a jejího komína, který byl kotven ke štítové stěně stávajícího panelového domu. Funkci kotelny převzala v roce 2000 výměníková stanice, která byla vestavěna do jihozápadního rohu původní kotelny. Stávající objekt kotelny od té doby chátral a znehodnocoval životní prostředí na sídlišti Prahy 11 - Háje.

Po stavebně technické stránce bylo začlenění novostavby bytového domu v dané lokalitě velice složité, protože ke kotelně z jihu a východu přiléhá prodejna potravin, na severu je prostor mezi domem a komunikací silně zasíťovaný a na západní straně jsou vstupy a výstupy do výměníkové stanice Pražské teplárenské a.s. s původním komínem při štítové stěně sousedního panelového domu. Celá stavba pak stojí přímo v ose hlavního pěšího přístupu do sídliště od stanice metra Háje. Tento pěší koridor bylo nutné zachovat.

Z hlediska urbanistického bylo záměrem využít objekt bývalé kotelny a jejího komína, jenž již léta nesloužil svému účelu. Proto byl navržen čistě bytový dům, který obohatí lokalitu Jižní město - Háje. Sdružuje funkci bydlení s parkováním a činí tak velmi čitelnou formou. Zároveň ukončuje řadu panelových domů v ulici Tatarkova a pomáhá tak vytvořit v jejím ohbí prostor, který by se dal nazvat náměstím. Těsně k němu přiléhá stávající velkoprodejna, která tento charakter lokality podporuje již dnes.