2005 PENTAGON

PENTAGON

Mladá Boleslav

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Generální Projektant Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o
fáze STUDIE
kategorie Rekonstrukce
fáze Studie
datum 2005

Budova dnešního Pentagonu (PTG), Podnikového ředitelství ŠA, původně administrativního centra a ubytoven pro pracovníky dodavatelských organizací AZNP byla postavena r. 1973. V celé své historii prošla řadou změn různého rozsahu, a v r. 2005 sloužila již téměř výlučně administrativní funkci. Soutěžní návrh z téhož roku řeší problém nereprezentativního vstupu a foyer, které byly umístěny v nižším čtyřpodlažním křídle budovy.

Přístavba vstupního foyer byla navržena na východní straně objektu – do zálivu mezi čtyřpodlažní část a desetipodlažní křídlo. Nový hlavní vstup do objektu se tím přesunul z nenápadné polohy, na architektonicky a logisticky pochopitelnější pozici v centrální ose stavby. Fasády přístavby jsou řešeny jako transparentní konstrukce. Uvnitř najdeme nosné sloupy ve tvaru stromových struktur.